زمان اجرای طرح کنترل آلودگی هوا و حذف زوج و فرد + زمان محدوده طرح ترافیک ۹۸

زمان اجرای طرح کنترل آلودگی هوا و حذف زوج و فرد + زمان اجرای طرح ترافیک ۹۸ طرح کنترل آلودگی هوا جایگزین طرح حذف زوج و فرد شده و آخرین خبرها از زمان و تاریخ اجرای طرح ترافیک ۹۸ در تهران را در سایت حرف تازه بخوانید. زمان اجرای ممنوعیت تردد در محدوده طرح زوج …

میزان زکات فطره ۹۸ دفتر رهبری + مبلغ فطریه و کفاره ۹۸ مراجع عظام

میزان فطریه ۹۸ دفتر رهبری + میزان فطریه و کفاره ۹۸ مراجع عظام زکات فطره ۹۸ رهبری و نوری همدانی را در این بخش از سایت حرف تازه بخوانید مبلغ زکات فطره ۹۸ و کفاره سال ۹۸ طبق فتوای رهبری و علمای دیگر اعلام شد و در ادامه مبلغ فطریه و کفاره و فطریه مهمان …