برای مهاجرت به کدام کشورها باید به دارالترجمه آلمانی برویم؟

ترجمه رسمی آلمانی یکی از اولین قدم ها برای مهاجرت و سفر به کشورهای آلمانی زبان و همچنین تعامل با آن ها است. اگر قصد هر کدام از این کارها را دارید، باید راهی دارالترجمه آلمانی شوید تا بتوانید اسناد و مدارک مورد نیازتان  را ترجمه رسمی کنید. اما منظور از کشورهای آلمانی زبان چیست؟ …

چرا ایران مورد توجه کشورهای استعمارگر بود کدام کشورها در امور ایران دخالت می کردند این امتیازات و دخالت ها چه ضرر هایی به ایران وارد کرد به نظر شما چرا شاهان قاجار و پهلوی به استعمارگران اجازه دخالت می دادند صفحه ۱۱۱ مطالعات اجتماعی ششم

جواب صفحه ۱۱۱ کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان چرا ایران مورد توجه کشورهای استعمارگر بود کدام کشورها در امور ایران دخالت می کردند این امتیازات و دخالت ها چه ضرر هایی به ایران وارد کرد به نظر شما چرا شاهان قاجار و پهلوی به استعمارگران اجازه دخالت می دادند از ایرانفراز بصورت مستقیم میبینید. چرا …