نکات خوب برای زندگی خوب و بدون ریسک

عادات خوب را در خود ایجاد کنید فرقی نمی کند آرزو ها و اهداف کوچک یا بزرگ داشته باشید اگر نتوانید برنامه های خود را به عمل برسانید موفقیتی نیز در کار نخواهد بود. به همین منظور لازم استکه اقدامات مثبت را به عادت های روزانه خود تبدیل کنید. با ایجاد این عادات مثبت و …

نحوه صحیح استفاده از فونداسیون و کانسیلر

شالوده ظاهر شما سزاوار توجه بیشتری است. در حالی که این ایده ساده است. ایجاد یک سطح یکنواخت و پنهان کردن لکه ها – در عمل نیاز به توجه بیشتری دارد. هنگامی که اصول اولیه ته رنگ ها و خواص زیرسازی ها و کانسیلرهای مختلف را بدانید، می توانید به راحتی به اهداف خود برسید. …