شرایط نگهداری گل ابری به همراه روش تکثیر و پرورش آن

اصول و شرایط نگهداری گل ابری در منزل یا آپارتمان به همراه روش تکثیر و پرورش آن، در ادامه به خاک، کود، گلدان، نور، دما و آبیاری مناسب این گیاه خواهیم پرداخت. گل ابری در این قسمت به معرفی یکی دیگر از انواع گیاهان آپارتمانی زیبا و مناسب برای پرورش در آپارتمان و فضای بیرون …

شرایط نگهداری گل شمعدانی پیچ به همراه روش تکثیر و پرورش آن

شرایط نگهداری گل شمعدانی پیچ در منزل به همراه روش تکثیر و پرورش آن، در ادامه به خاک، کود، گلدان، نور، دما و آبیاری مناسب این گیاه خواهیم پرداخت. گل شمعدانی پیچ در این قسمت قصد داریم شما را با یکی دیگر از انواع گیاهان زیبا و مناسب برای پرورش در آپارتمان آشنا کنیم. نام …