برخي برده به دنيا مي آيند، ديگران برده مي شوند و باز عده اي به سوي برده داري جذب مي شوند.
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷
خانه » دانلود » HSE چیست؟ (HSE مخفف چیست، رشته HSE)

اطلاعیه سایت

HSE چیست؟ (HSE مخفف چیست، رشته HSE)

HSE چیست؟ (HSE مخفف چیست، رشته HSE)


HSE مخفف Health (بهداشت) ، Safety (ایمنی) و Environment (محیط زیست) است که متولی و عهده دار کلیه مسائل مربوط به بهداشت کار ، صنعتی و محیط ، ایمنی و آتش نشانی و محیط زیست می باشد. بهداشت و ایمنی از سال ۱۸۸۵ با هم مطرح شده اند و هر جا که ایمنی مطرح شده است سخن از بهداشت و محیط نیز به میان آمده است. مباحث ایمنی بعد از انقلاب صنعتی به دلایل افزایش آمار مرگ کارگران مطرح گردید. مسائل محیط زیست نیز بعد از انقلاب صنعتی به وجود آمد و به شکل حادی مطرح گردید. همچنین به دلیل شرایط و سنگینی کار درمعادن زغال سنگ و افزایش بیماری های ناشی از کار درمیان کارگران بحث بهداشت نیز مطرح گردیدو درگام بعدی ارتباط بین بیماری و وقوع حادثه کشف گردید.یعنی پی بردند که وقتی کارگری بیمار شود حادثه می آفریند یا اینکه دچار حادثه می شود یا بیماری ها نیز افزایش می یابد و اینها به گونه ای به یکدیگر متصل هستند. به جهت اهمیت این موضوع می بینیم که درقانون کار آمریکا که درسال ۱۹۷۰ تصویب شده است بخشی تحت عنوان (رایت تونو) گنجانده شده است که بر حق کارکنان و کارگران نسبت به شناخت خطرات و مشکلات محیط کارشان تصریح دارد. این مساله یکی از حقوق کارکنان است و باید توسط کارفرمایان به آگاهی آنان برسد تا بدانند درچه محیطی کار کنند و دراین صورت موضوع تعهد که از الزامات HSE است دراو ایجاد می شود و می تواند به عنوان یک همکار و همراه به شما کمک کند.درحقیقت HSE، موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست را درپروژه ها تحت کنترل خود درمی آورد. آموزش یکی از مهم ترین مسائل مرتبط با استقرار سیستم مدیریت HSE درسازمان است که دراین راستا کلاس های آموزشی به صورت مستمر درزمینه مسائل مختلف HSE جهت کلیه نفرات ستادی ،  عملیاتی درسطح تاسیسات و مجاری عرضه منطقه برگزار گردید.

HSE

HSE

Health (بهداشت)

بهداشت(H) درپروژه های مختلف موضوع بهداشت که شامل بهداشت عمومی (فردی) بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای می شود حائز اهمیت می باشد. بهداشت فردی به سلامت مجموعه افراد مربوط می شود، بهداشت محیط پیرامون پروژه را دربر می گیرد و بهداشت حرفه ای شامل یک سری آنالیزهای شغلی می شود.

فعالیت های بهداشت محیط از قبیل

 • شناسایی، ارزیابی و کنترل آلودگی های هوا، آب و فاضلاب و پسماندها
 • تأمین آب و موادغذایی سالم با کمک بهداشت تغذیه

فعالیت های بهداشت تغذیه کارکنان از قبیل

 • شناسایی، ارزیابی و پیشگیری از آلودگی مواد غذایی بوسیله آب، خاک، هوا، گیاهان، حیوانات
 • اطمینان از سلامت مواد غذایی کارکنان
 • تنظیم برنامه تغذیه کارکنان با توجه به سلامت فرد و محیط های کاری آنها

فعالیت های بهداشت حرفه ای از قبیل موارد زیر است:

 1. شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل ریسکهای بهداشتی (عوامل زیان آور محیط کار) شامل:
 • عوامل زیان آور فیزیکی
 • عوامل زیان آور شیمیایی
 • عوامل زیان آور بیولوژیکی
 • عوامل زیان آور ارگونومیکی
 • عوامل زیان آور مکانیکی
 1. پیشگیری از وقوع بیماریهای ناشی از کار کارکنان و اطمینان از سلامت آنها و پایش سلامتی پرسنل دردوره های زمانبندی شده معین
 2. پیشگیری از وقوع حوادث، آسیب ها و حفاظت کارکنان

Safety (ایمنی)

ایمنی(S) درهر پروژه یک سری مخاطرات ایمنی وجود دارد که درصورت عدم رفع آن مغایرتها ممکن است منجر به حوادثی شود.درزمینه ایمنی درپروژه ها ، مسائل گستر ده ای مطرح می شود که خود شامل چند دسته است. دسته اول مربوط به ایمنی درعملیات می باشد که خود شامل حفاری، کار درارتفاع، جوشکاری و برشکاری، ایمنی ماشین آلات و… می باشد. دسته دوم مربوط به ایمنی درپروژه ها است که شامل ایمنی انبار، مدیریت حریق، محصورسازی، علائم هشداردهنده و … می باشد. و دسته سوم شامل ایمنی اشخاص درپروژه ها می باشدکه شامل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی است.

اهم فعالیتهای ایمنی و آتش نشانی

 • برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی آتش و اطفاء حریق و مانورهای واکنش درشرایط اضطراری جهت پرسنل انبارها و تاسیسات گاز مایع و جایگاه های عرضه
 • نظارت بر حسن اجرای  پروانه های کار سرد و گرم درسطح تاسیسات منطقه
 •  ساماندهی وضعیت البسه استحفاظی پیمانکاران و رانندگان نفتکش درسطح انبارها و تاسیسات منطقه

Environment (محیط زیست)

محیط زیست(E) محیط زیست درپروژه های مختلف عمرانی شامل موارد هوا، خاک، آب می باشد که بسته به نوع گرداوری آلایندگی نوع آلاینده متفاوت می باشد. درپروژه های عمرانی آلودگیهای منتشره بیشتر شامل آلودگی خاک از طریق انتشار مواد نفتی مثل گازوئیل که جهت سوخت ماشین آلات بکار می رود می باشد، که از گرداوری نگهدارنده نشت می کند و یا آلودگی هوا از طریق انتشار گازهای هیدرو کربن نسوخته از اگزوز ماشین آلات می باشد که نیاز به تعمیر و نگهداری می باشد. درضمن با توجه به پیشرفت تکنولوژی درحفاریهای عمرانی و فعالیتهای مختلف از تجهیزات پیشرفته استفاده می شود که باعث آلودگی صوتی درمناطق شهری میگردد.

اهم فعالیتهای محیط زیست شامل موارد زیر است:

 • رساندن سطح فضای سبز درتاسیسات به استانداردهای مورد تائید سازمان حفاظت محیط زیست
 • جلوگیری از وروز پساب ها به محیط زیست و به حداقل رساندن ریخت و پاش و آلودگی ها

فلسفه HSE

فلسفه HSE درصنعت نفت، درراستای توسعه پایدار و کرامت انسان از طریق نگاهی سیستماتیک و مرتبط با عوامل مختلف بهداشت، ایمنی و محیط زیست صنعت نفت درزندگی انسان رشد و توسعه همه جانبه کشور اهمیت ویژه ای را ایفا می کند. این فلسفه و نگرش، استراتژی به حداقل رساندن اثرات نا مطلوب صنعت بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آنها با تأمین ایمنی همه جانبه کلیه کارکنان و همکاران سازمان، تجهیزات و تاسیسات، به صفر رساندن حوادث و آسیبها از طریق حذف شرایط نا ایمن و ارتقاء سلامت افراد، ایمنی و محیط زیست درکلیه سطوح سازمان و حفاظت از محیط زیست به عنوان سرمایه بشریت را دنبال می کند. مقوله های بهداشت، ایمنی و محیط زیست بطور جداگانه درطی سالهای متمادی درصنعت نفت مطرح بوده است، اما نگاه امروز نگاهی نو، سیستماتیک و همه جانبه تحت یک مدیریت واحد میباشد.
نظام مدیریت یکپارچه HSE با ایجاد بستر فرهنگی خلاق و نگرشی نو و سیستماتیک، به تبیین تأثیر متقابل عوامل بهداشت، ایمنی و محیط زیست پرداخته و از طریق نواقص، مخاطرات بالقوه،  حوادث و مشکلات را بطور نظام مند مورد ارزیابی قرار داده و روشهای مبتنی بر پیشگیری را ارائه میدهد.
هرچند دستیابی به نظام خلاق درساختار نظام مدیریت فراگیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE.MS ) و رویکرد یکپارچه سازی فرایند ها و گردش کار و فعالیتهای سه گانه بهداشت، ایمنی و محیط زیست درکلیه سطوح صنعت نفت نیازمند تلاشهای زیادی است اما متخصصین و مدیران صنعت درسالهای اخیر گامهای مؤثری درجهت شکل گیری ساختار HSE.MS و ارتقاء اهداف این نظام مدیریتی برداشته اند بطوریکه امروزه صنعت نفت دراین فاصله زمانی کوتاه شاهد کسب موفقیت هایی دراین نظام مدیریتی بوده است.

ارتباط HSE با ایزو

حرکت بسوی یکپارچه سازی نظامهای مدیریتی باعث بوجود آمدن مجموعه استانداردهای ISO گردید. پس از موفقیت مجموعه ۹۰۰۰ ISO سازمان جهانی استاندارد سازی بران شد تا درزمینه محیط زیست و ایمنی نیز استانداردی تهیه نماید. ارتباط بین HSE و مجموعه قوانین ISO یک مولفه دو سویه‌است و یک سازمان بدون استقرار نظام HSE قادر به پیاده کردن مجموعه استاندارد ۱۴۰۰۰و ۱۸۰۰۰OHSAS نخواهد بود از طرفی مجموعه استاندارد ISO باعث یکپارچه شدن مدیریت HSE و قابل ارزیابی شدن این مجموعه خواهد گردید. نظام مدیریت HSE سعی دربهبود وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست یک مجموعه دارد و مجموعه استانداردهای ۱۴۰۰۰و ۱۸۰۰۰OHSAS الزاماتی رابرای این مقوله‌ها پیش بینی کرده‌است. طرح‌ریزی و داشتن برنامه‌ای مشخص و از پیش تدوین شده از شرطهای ISO می‌باشد و مدیریت HSE را درشناسایی راه درست یاری می‌نماید. داشتن خط مشی زیست‌محیطی و ایمنی بخاطر یک مجموعه افقهای دید را روشن می‌نماید و استقرار چرخه PDCA (طرح‌ریزی – انجام – بررسی – اقدام و بازنگری) باعث پویایی مجموعه و بهبود مستمر خواهد شد.

شناخت جنبه‌های مختلف کار از نظر HSE و حرکت به سوی بهبود مستمر از اهداف استاندارد کردن روشهای اجرایی است. بعد از شناخت مجموعه و بررسی تحلیلی وضعیت موجود مدیریت باید سرسپردگی و تعهد خود را اثبات نماید و این اولین قدم دراستقرار سیستم است؛ که بوجود آورنده خط مشی مجموعه‌است؛ و افق دید را مشخص می‌نماید. درمرحله طرح‌ریزی و مدون کردن فرایندها باید دقت شود و شاخصها که از مهمترین فرایند است به خوبی تشخیص داده شود که معیار درستی بخاطر ارزیابی صحیح فرایند بوجود آورد.

رشته HSE

رشته HSE، بهداشت، ایمنی و محیط زیست (بام) رشته‌ای تحصیلی است که از مدت ها قبل و تحت عنوان مهندسی بهداشت حرفه ای درایران دانشجو تربیت می‌کرد. الان دررشته های مختلف و عناوین مختلف و مرتبط دانشجو پذیرش میشود . شایان ذکر است این رشته بعلت بازار خوب و درآمد مناسب اخیراً مورد سوء استفاده قرار گرفته‌است و دوره‌هایی بی‌اعتبار با عناوین مختلف برگزار گردیده‌است.

دانشگاه‌های مرتبط با HSE درایران

از جمله رشته‌های مرتبط با HSE درمقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد درایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • درمقطع کاردانی: بهداشت حرفه‌ای،ایمنی صنعتی
 • درمقطع کارشناسی: مهندسی بهداشت حرفه‌ای،مهندسی صنایع با گرایش ایمنی صنعتی، مهندسی تکنولوژی ایمنی صنعتی، مهندسی ایمنی صنعتی، ارگونومی
 • درمقطع کارشناسی ارشد: مهندسی ایمنی صنعتی، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE)، مهندسی HSE، ارگونومی، مهندسی شیمی با گرایش HSE، مهندسی بهداشت حرفه‌ای، مدیریت HSE، مهندسی محیط زیست

دانشگاه محیط زیست / مهندسی شیمی با گرایش HSE

دانشگاه محیط زیست درسال ۱۳۵۱ و تحت عنوان «آموزشکده محیط زیست» به منظور تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز عرصه محیط زیست کشور و با جهت گیری ترویج و نشر مفاهیم محیط زیستی تأسیس گردید. هیئت محترم وزیران درجلسه مورخ ۷ / ۱۰ / ۸۹ خود ارتقای این مرکز به دانشگاه محیط زیست را به تصویب رساند.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای دو دانشکده بهداشت و دانشکده HSE است.

 • دانشکده HSE
  دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست درسال۱۳۵۴ تحت عنوان «مدرسه عالی حفاظت و بهداشت کار» تأسیس و با یک رشته تحصیلی کاردانی حفاظت و بهداشت کار شروع به کار نمود. از سال ۱۳۶۲ براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با پذیرش دانشجو دررشته‌های بهداشت حرفه‌ای و بهداشت محیط درمقطع کاردانی به کار خود ادامه داد. درسال ۱۳۶۳ نیز دررشته ایمنی صنعتی درمقطع کاردانی و درسال ۱۳۶۵ دررشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای درمقطع کارشناسی ناپیوسته دانشجو پذیرفت. درسال ۱۳۶۸ به نام «دانشکده حفاظت و بهداشت کار» واکنش نام یافت. این دانشکده درسال ۱۳۸۱ دررشته مهندسی صنایع- ایمنی صنعتی و درسال ۱۳۸۵ دررشته کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار دانشجو پذیرش نمود.
  دانشکده درسال ۱۳۸۸ دررشته کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه‌ای و کارشناسی ارشد ناپیوسته ارگونومی دانشجو پذیرفت. دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی ایمنی صنعتی نیز دراواخر سال ۱۳۸۸ به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و پذیرش دانشجو جهت تحصیل از بهمن‌ماه سال۸۹ انجام شده است. شایان ذکر است که ضرورت ایجاد رشته کارشناسی ارشد سلامت، ایمنی و محیط زیست به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی رسیده است و تصویب برنامه آموزشی آن دردستور کار شورای مذکور می‌باشد. توجیه راه‌اندازی کارشناسی ارشد رشته بهداشت روانی محیط کار و برنامه آموزشی آن نیز به دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی ارائه گردیده است.
 • دانشکده بهداشت
  این دانشکده درحال حاضر دارای پنج گروه آموزشی بوده که دو گروه آن گروه بهداشت حرفه‌ای و بهداشت محیط می‌باشد و درمقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و PhD با پذیرش دانشجو دردوره‌های مختلف فعال می‌باشد. دراین دانشکده رشته مهندسی ایمنی صنعتی از رشته‌های مرتبط با HSE تدریس نمی‌شود. پروفسور منصور رضازاده آذری و دکتر محمد جواد جعفری از اعضای هییت علمی این دانشکده می‌باشند.

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر اقدام به پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی HSE با زمینه‌های کارشناسی مهندسی عمران و مهندسی شیمی نموده است. دانشجویان دراین مقطع با مفاهیم و اصول مهندسی درزمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست آشنا می‌گردند. دروس طراحی شده تماماً بر اساس جدیدترین دستاوردهای مهندسی روز دنیا دررشته HSE می‌باشد. از آنجا که گذراندن گرایش‌های مهندسی عمران بخاطر گروه مهندسی عمران-HSE و همچنین دروس مهندسی شیمی بخاطر گروه مهندسی شیمی HSE ضروری به نظر می‌رسد لذا توصیه می‌گردد که دانشجویان درهنگام ثبت نام درگرایش مهندسی عمران-HSE و گرایش مهندسی شیمی-HSE دانشگاه صنعتی امیرکبیر توجه ویژه‌ای را به سابقه تحصیلی خود معطوف دارند.

دانشگاه‌های دیگر

از دانشگاه‌های دیگر که اقدام به پذیرش رشته‌های مرتبط با HSE می‌کنند می‌توان به دانشگاه صنعت نفت آبادان، دانشگاه سمنان، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور|دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، مرکزآموزش عالی لامرد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران،دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شیراز، اصفهان، اهواز و یزد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد واحد بروجرد و مؤسسات غیردولتی همچون موسسه آموزش عالی کار قزوین و مؤسسه آموزش عالی کاسپین قزوین اشاره کرد. درمقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه غیرانتفاعی و غیردولتی علم و هنر رشته مهندسی ایمنی صنعتی را پذیرش می‌نماید.

درموج باز بخوانیم:

ایرانفراز دهید:
ad


گرداوری شده : ایران فراز

اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها : , , ,
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A