پشت پرده تخفیف های ۷۰ درصدی پوشاک خارجی در بازار ایران چیست؟

بخش زیادی از پوشاک قاچاق در حقیقت کالاهای از رده خارج شده نشان های تجاری مشهوری است که برای فریب مصرف کننده با تخفیف های ۵۰ و ۷۰ درصدی در فروشگاه های سراسر کشور فروخته می شود و به جان تولید داخل آتش می افکند. به گزارش سایت مشهد فوری، این …

خودرو چگونه بخشی از زندگی ایرانیان شد

تعداد وسایل نقلیه در آغاز سده چهاردهم شمسی عبارت بود از اتومبیل‌های کرایه‌ای به تعداد ۴۳۲ دستگاه، اتومبیل‌های سفارتخانه‌ها به تعداد ۱۰۸ دستگاه، موتورسیکلت کرایه‌ای و ۶۱۵ دسـتگاه دوچـرخهٔ شـخصی. به گزارش مشهدفوری، «جادهٔ بزرگ خراسان» در دوره عـباسیان معروفترین راه آن دوره بود کـه حوزهٔ فرمانروایی مسلمانان به وسعت …