فال روز سه شنبه هفده ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

فال روز سه شنبه هفده ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ طالع و اتفاقات روز جدید را در فال روزانه روز جدید سه شنبه تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ بخوانید : فال روزانه فال روزانه متولدین فروردین ماه امروز به فکر بازی و تفریح هستید، اما واقعا گیج شده اید و نمی‌دانید چگونه به چیزهایی که می‌خواهید برسید. سیاره …

بریدن گوش دانش آموز توسط معلم با عکس

بریدن گوش دانش آموز توسط معلم تنبیه دانش آموز در دنیا شیوه های گوناگونی دارد و تنبیه های فیزیکی سال هاست که کمتر شده اما هنوز هم در برخی نقاط دیده میشود . بریدن گوش دانش آموز توسط معلم بریدن گوش دانش آموز توسط معلم در عربستان سعودی تنبیه سخت و دردناکی که موجب بیمارستانی …