home دسته‌بندی نشده تعبیر دیدن هلو در خواب

تعبیر دیدن هلو در خواب


تعبیر دیدن هلو در خواب

تعبیر خواب هلو : هلو یکی از میوه های پرطرفدار است که شاید در خوابهای شما هم سرک بکشد. معبران بیشتر این میوه را به روابط عاشقی تعبیر میکنند. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب هلو را آماده کردایم.

تعبیر خواب هلو

تعبیر خواب هلو منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن هلو در خواب، به خصوص اگر صورتی و رسیده باشد بسیار خوب و خوش یمن است.

تعبیر خواب هلو آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: اگر دختری خواب ببیند از درختان پر بار هلو ، هلوهایی رسیده می چیند ، نشانه آن است که در مسافرتی , همسر متمول و ثروتمند خواهد یافت . اما اگر در خواب هلوهای کال و نارس بچیند ، نشانه آن است که از طرف اقوام مورد بی لطفی قرار خواهد گرفت .

تعبیر خواب خوردن هلو

دیدن هلو در خواب، نشانه رسیدن به مقامات بالا است. خوردن هلو در خواب، به این معنا است که , دلبسته ى جنس مخالف خواهید شد.
دیدن هلو یا خوردن هلو در خواب ، علامت تغییر مأیوسانه حرفه و بیماری اطفال است و نیز ناتوانی در, فراهم آوردن دیدارهای مورد تمایل و لذتبخش .

همچنین بخوانید: تعبیر خواب سیب , تعبیر خواب میوه چیدن , تعبیر خواب میوه

تعبیر خواب هـلو معبرین غربی

هلو در خواب به طور کلی نشانه عشق و روابط عاشقی است.
این میوه همچنین می‌تواند دوره‌ای از زندگی را نشان دهد که با خوشحالی و لذت سپری می‌شود.
هلو گندیده در خواب نشانه تمرکز شدید بر کار و دور نشدن از اهداف است.
دیدن هلو در خواب همواره دارای نشانه‌های خوبی از احساس و عشق است حتی اگر شما در بیداری هلو را دوست نداشته باشید.

تعبیر خواب هلـو لیلا برایت

لیلا برایت گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از درختی هلو می‌چینید، به این معنا است که اوقات شیرینی را خواهید گذراند. دیدن هلوی فاسد در خواب، نشانه‌ی مشکلات و گرفتاری‌ها است.


منبع:حرف تازه
گرداوری شده : ایران فراز

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A