home دسته‌بندی نشده تعبیر دیدن نماز خواندن در خواب

تعبیر دیدن نماز خواندن در خواب


تعبیر دیدن نماز خواندن در خواب

تعبیر خواب نماز خواندن : برخی از خوابها هستند که فرد در آن به راز و نیاز با پروردگار خود میپردازد. نماز از عبادت‌های مسلمانان و از ارکان مهم دین اسلام است. نماز به معنی سر فرودآوری برای ستایش پروردگار، احترام و اظهار بندگی و اطاعت است. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب نماز را آماده کردایم.

تعبیر خواب نماز خواندن

تعبیر خواب نماز خواندن به فرمایش امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرماید: ایمنی ، شادی ، عزت و جاه ، درجه و رتبه و مرتبه ، رستگاری ، رسیدن به خواسته ها و نقصان.
ایشان میفرمایند: تعبیرهای رکوع و سجده عبارتند از: رسیدن به خواسته , جمعیت , نصرت و یاری , پیروزی , به جا آوردن دستور خداوند.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب رفتن به حج , تعبیر خواب فرشته , تعبیر خواب شیطانتعبیر دیدن جهنم در خواب

 تعبیر خواب نماز خواندن به فرمایش حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال (ع) فرماید: اگر در خواب ببیند که که نماز واجب میخواند ، نشانه آنست که به حج میرود.
اگر در خواب ببیند که نماز مستحب میخواند ، نشانه آنست که انسان راستگویی است و یا میشود.
اگر در خواب ببیند که بر روی چهارپا و حیوانی نماز میخواند ، نشانه آنست که خداوند به کسب و کار او برکت دهد .

تعبیر خواب نماز خواندن محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین گوید: اگر فردی در خواب ببیند که نماز به جانب مشرق می خواند، دلیل بر حج کند که برود.
اگر ببیند که نماز می خواند جهتی نداشت، دلیل کند که میل به مذهب ترسایان دارد.
اگر ببیند که به جانب مغرب نماز می خواند، دلیل کند بر مذهب جهودان راغب باشد.
اگر ببیند که نماز به سوی شمال می خواند، چنانچه پشت او به قبله بود، دلیل کند که به اسلام پشت کند.
اگر ببیند که نماز می خواند و نمی دانست که قبله کدام طرف است، دلیل کند که در راه دین و ایمان متحیر شده است.

تعبیر خواب نماز خواندن جابر مغربی

جابر مغربی گوید: اگر ببینی نماز صبح می‌خوانی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی.
اگر ببینی نماز ظهر می‌خوانی، یـعـنـی به خداوند نزدیک می‌شوی.
اگر ببینی نماز عصر می‌خوانی، یـعـنـی شاد و خوشحال می‌شوی.
اگر ببینی نماز عشا می‌خوانی، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود .
اگر ببینی نماز جمعه می‌خوانی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و مال و اموال به دست می‌آوری.


منبع:حرف تازه
گرداوری شده : ایران فراز

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A