home خبر روز بودجه یارانه مستمری بگیران ۳ برابر شد

بودجه یارانه مستمری بگیران ۳ برابر شدرئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر این که یارانه
تولید به طور قطع در سال ۹۶ پرداخت می شود از افزایش یارانه مستمری بگیران
از ۷۱هزار میلیارد تومان به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری خبر داد.

به گزارش سیات مشهد
فوری ، محمد باقر نوبخت درمورد چگونگی نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه
ها در بودجه هر سال اظهارکرد: در سال های اخیر نحوه اجرای قانون
هدفمندسازی یارانه ها در تبصره ۱۴ ذکر می شود که در بودجه سال ۹۶ تصریح شده
که دولت از منابع هدفمندی یارانه ها برای افزایش مستمری خانواده های تحت
پوشش، افزایش اشتغال، افزایش یارانه تولید استفاده کند.

وی ادامه داد: دولت از ابتدای امسال به طور متوسط میانگین مستمری
خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) را از ۷۱هزار میلیارد تومان به
۲۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد و دولت مقید به اجرای قانون برنامه ششم
توسعه که در تبصره ۱۴ بودجه ی سال ۹۶ مستتر بوده است.

**اقشار کم درآمد توجه خاص دولت به آنها را از امسال در زندگی خود احساس می کنند.

ادامه خبر


گرداوری شده : ایران فراز

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A